MALUMAT-I NÂFİA, Kandiye Mekteb-i İslamiye Matbaası, 1303 [1886], 16 sayfa. Girit Baskısı ve Özege kataloğunda görülmeyen bir kitap…