TERBİYEVÎ RUHİYAT LABORATUVARI, Mustafa Rahmi [Balaban], İstanbul, Matbaa-i Âmire, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Maarif Vekâleti Neşriyatı, 1339 [1923]. 31+2 s, resimli.