TAKDIRI İLAHI YAHUD MÜSTAKBELIN SIRLARI, Dersaadet Galata’da Mateosyan Matbaası, 1913, 20 Sayfa.

ERMENİ HARFLİ TÜRKÇE RİSALE