İZMİR HARİTASI Erkan-ı Harbiye Umumiye Matbaası 1330 (1914), 48 x 56 cm.