ÇANAKKALE SEDDÜLBAHİR HARİTASI Erkan-ı Harbiye Umumiye Matbaası 1331 (1915), 50 x 68 cm.