SEYYİD AHMED NURİ Bİ TARİK-İ EL-MEVLEVİ HAT LEVHA

HAT LEVHA

“Allahım bizi affet, şüphesiz sen kerim olan affedicisin” mealinde 

1800 Sonları
21 x 59 cm.