POSTA İTTİHAD-I UMÛMİSİ, Matbaa-i Bahriye, Posta ve Telgraf Nezareti Neşriyatı, İstanbul, 1338 [1922]. 333+3 s.