BEYOĞLU ÂLEMİ. BEYOĞLU SAFAHAT ALEMİNİN BÜTÜN SAFAHATINI MUSAVVER, G.R., Şark Kitaphanesi, Kader Matbaası, İstanbul, t.y. 43 s.