YAZMA ESER - TERCEME-İ FIKH-I EKBER 1700 Başları Tercüme Abdurrahman Efendi (ö. Hicri 1159) 16 x 11 cm.