YAZMA ESER - KİFAYETÜL-MÜBTEDİ Fİ’T-TASRİF BİRGİVÎ 19. Yüzyıl Başı, 20 x 14 cm.