OSMANLI ASKERİ FES VE ÜNİFORMA Mağazası Hacı Ahmed Kemal Bey Antetli 1316 (1900) Tarihli Doküman