SARAY-I HÜMAYUN ŞAYAK VE ÇUHACIBAŞI Taşlıcalı Mehmed Suphi ve Şürekası Antetli Fatura