Tıp Tarihi - İSTİKLAL HARBİ’NDE DUMLUPINAR Muharebesinde Gösterdiği Başarılardan Dolayı AKŞEHİR HASTANESİ BAKTERİYOLOĞU Tabip Mülazım-ı Evvel Yusuf Zeki Efendi’ye Verilmiş TALTİF BERATI, 1338 !922) tarihli, 44 x 26,5 cm.