SALNAME, HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ 27. Defa, Halep Vilayeti Matbaası 1317 (1899) 3+357 s.