SALNAME, HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ 31. Defa, Halep Vilayeti Matbaası 1319 (1903) 5+499 s.