TARİH-İ YEMEN VE SAN’A,
Hacı Râşit Paşa, 2 CİLT. 322 + 14 +
7 + 374 sayfa + 1 Adet KATLANIR
HARİTA.