KAYSERİ ŞEHRİ, Halil Edhem,
İstanbul Matbaa-i Orhaniye, 1334
(1918), 150 sayfa + 15 fotoğraf + 1
harita.