NAZMİ ZIYA, Bedri Rahmi, İstanbul,
Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatından, 1937,
35 Sayfa + 32 Sayfa Resim