RESSAM ALİ RİZA HAYATI VE ESERLERİ
(1858 - 1930), Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, İstanbul,
Kemal Matbaası, 1949, 13 sayfa + 5 Sayfa Resim,