HAT LEVHA
HASAN ÇELEBİ (1937)
“Ed-Dünya hiye el-âfiyet ve es-sıhhati hiye eş-şebâb vel mürüvveti el sabır ale er-ricâl”
Meali; “İnsan için dünya sıhhat, afiyet, ve gençlik mürüvveti ve sabırdan ibarettir.”
Hicri 1408 tarihli, 27 x 80 cm.