LOZAN’A GİDEN HEYET 17 Nisan 1929 2 ADET Ufak Boy Fotoğraf