Üç Anadolu, ERCÜMEND BEHZADE, İstanbul 1964, 74 sayfa. Şairden İthaflı ve İmzalı