TOKATLIYAN OTELİ Halefi NİKOLA MEDOVİÇ Antetli ve imzalı 1926 Tarihli Yazışma.