II. Abdülhamid saltanatında 29 Temmuz 1879 - 18 Ekim 1879 tarihleri arasında iki ay yirmi gün sadrazamlık yapmış AHMED ARİFİ PAŞA Kabin Fotoğraf. 17 x 10,5 cm.