Tıp Tarihi – SÜLEYMAN NUMAN PAŞA – Üçüncü Seririyat Dahiliye Müderrisi Muhteremi yazılı FK. 14 x 9 cm.