TALAT PAŞA’dan Pera Palas Oteli’nde Kalan ALİ HAYDAR MİTHAT BEY’E yollanmış İmzalı 26 Kanunisani 1325 (1909) Tarihli Mektup. (zarfında) ALİ HAYDAR MİTHAT Bey Sadrazam Mithat Paşa’nın oğlu olup II. Abdülhamid yönetimine karşı olduğu için yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştır. 4-9 Şubat 1902’de Paris’te I. Jön Türk Kongresi’ne katılmıştır.