II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA KP (Kayserili, Sururi, Selahi, İzzet, Fehim ve Kabasakal muhtelif hayvan formunda resmedilmiş) (arka yüzünde; “kanuni esasi yadigarı, 11 temmuz 1324” yazmaktadır)