OSMANLI SİGORTA ŞİRKETİ UMUMİSİ 1914 Senesi Rapor, İstanbul Ahmed İhsan Matbaası, 1331 (1915) 16 sayfa.