İZMİR İhtiyat Efradına Mahsus ASKERİ ŞİMENDİFERCİ KİMLİĞİ. 1927 Tarihli