HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ Kendi El Yazısı ve İmzası ile ŞEYHULİSLAM HAYRİ EFENDİ’nin Ölümü ile ilgili Hazırladığı Telgraf Metni