FESHANE NAZIRI ve Beyoğlu Mutasarrıfı MUHİTTİN PAŞA ithaflı ve İmzalı 1326 (1910) Fotoğraf. 26 x 18 cm. (paspartusuyla)