TAKDİRNAME Beyazıt 1928 Tarihli AĞRI İSYANINI BASTIRMAK Üzere Askeri Harekatta yer almış 12. Tümen Kumandanlığı maiyetinde Yüzbaşı Hasan Hüsnü Efendi'ye verilmiş. Bayazıt 1928 tarihli. Mirliva 9. Kolordu Kumandanı imzalı. 34 x 21 cm