MİLLİ MÜCADELE Dönemi 6 Teşrinisani 1922 Tarihli MİTİNG Fotoğrafı (bir köşesi eksik haliyle)