MİLLİ MÜCADELE Dönemi Dersaadet’ten (İstanbul) Ankara’ya SEYAHAT VARAKASI. Cihangirli Yüzbaşı Ali Hikmet Efendi’ye verilmiş. İnebolu damgalı.