İZMİR’DE “İSTANBUL BİRAHANESİ”  1341 (1925) Tarihli Fotoğraf