YUNAN ORDUSU TÜRK BÜYÜK TAARRUZU’NA UĞRAMADAN ÖNCE AFYON CİVARINDA TOPLU HALDE Fotoğraf. 9 x 14 cm