KURTULUŞ SAVAŞI’NDA 61. FIRKANIN 3. BÖLÜK HÜCUM TABURU İstirahat Esnasında Fotoğraf. Aralarında Afro-Türk İdris Bey de yer almaktadır. 13 x 18 cm.