HZ. ALİ’YE AİT MÜRACAAT, VİRD VE ÇEŞİTLİ DUALARDAN OLUŞAN 1268 (1851) TARİHLİ NESİH HATLA YAZILMIŞ EL YAZMA KİTAP