ŞİMALİ AFRİKADA TÜRKLER, Aziz Samih İlter, İstanbul, Yenigün Matbaası, 1937, 2 Cilt, 221+256 s.