BENİM DİNİM, Ord. Prof. M. Şerefeddin Yaltkaya, Baş Vekalet devlet Matbaası, Ankara, 1943. 44 s.