16.6.1968 BOR KONFERANSI TOPLUMCA HIZLI KALKINMA İÇİN REFORM ZARURETİ, Mehmet Şükr Sözer, Eşber Yayınları, 1968. 50 s.