ZİRAAT VEKÂLETİ MÜTEHASSIS RAPORLARI. Ziraat Kısmı, İstanbul, Ziraat Vekâleti Neşriyat Müdiriyeti Neşriyatı, İkdam Matbaası, 1927. 375+2 s.