PARİS VE LAHEY KONFERANSLARININ BAHRİYEYE MÜTEALLİK MUKARRERÂTI, İstanbul, Selânik Matbaası, 1329 [1913]. 84 sayfa.