DES EXERCISES DE LA METHODE OLLENDORFE POUR APPRENDRE PAR SOIMEME LA LANGUE FRANCAISE = KENDİ KENDİNE FRANSIZ LİSANININ ÖĞRENMEK İÇİN TÜRKÇE TERCÜME OLUNAN OLLENDORF ULUSÜNÜN ANAHTARI, İstanbul, Ceridehane, 1283 [1866].