AYDEDE, Müdür: Kazım Bey, İstanbul, 2 Kanun-u Sani 1338 (1922) - 9 Teşrin-i Sani 1338 (1922) Sayı: 1-90 Mizah dergisi Aydede’nin Milli Mücadele dönemini kapsayan nüshaları…