RESİMLİ GAZETE, Müdür, Necipzade Hamdi Bey, Sayı 1-87, 1923