RESİMLİ DÜNYA, Müdürü; Orhan Seyfi [Orhon], İstanbul, 4 Kanun-u Evvel 1924 - 23 Nisan 1925, Sayı: 1-21 Takım Haftalık fenni, edebi, terbiyevi ve mizahi çocuk gazetesi…