DARÜLFÜNUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI SAYI 1 - 9 İstanbul, Evkaf Matbaası, 1925. 1928