DÖNÜM Onbeş Günlük Fikir Ve Sanat Dergisi, Sahibi Faik Dranaz, 1952 Sayı 2-12 TOPLAM 11 SAYI