MÜLKİYE DERGİSİ (Aylık İlim-Fikir-Sanat dergisi) , Mart 1952 - Şubat 1955, 2-31 sayıları TOPLAM 30 SAYI (23 Fasikülde)